உலகின் டாப் 10 மலைச்சிகரங்கள்

உலகின் டாப் 10 மலைச்சிகரங்கள்
உலகின் டாப் 10 மலைச்சிகரங்கள் பத்தில் ஒன்பது சிகரங்கள் இமயமலையிலே அமைந்துள்ளன என்பது ஓர் ஆச்சரியமான விசயம். 

புவியில் சுமார் 100 மலைகளுக்கு மேலே அமைந்துள்ளன. அவற்றுள் நிறைய மலைகள் ஆசிய, ஐரோப்பிய புவித்தட்டின் ஓரங்களில் அமைந்துள்ளன.
Continue reading “உலகின் டாப் 10 மலைச்சிகரங்கள்”

பவளப் பாறைகள் – கடலின் மழைக்காடுகள்

பவளப் பாறைகள்

பவளப் பாறைகள் கடலின் அடிப்பரப்பில் காணப்படும் அழகான சூழலமைப்பு ஆகும். இவை கடலடித் தோட்டங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

கடல் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் பல்வகை உயிர்சூழல் உருவாகவும், அவை பாதுகாப்பாக இருக்கவும் இவை மிகவும் அவசியமானவை.

இவை மஞ்சள், பச்சை, ஊதா, சிவப்பு உள்ளிட்ட கண்ணைக் கவரும் பல்வேறு வண்ணங்களில், தேன்கூடு, மரம், மாபெரும் விசிறிகள், மூளை, மான் கொம்புகள் போன்ற வடிவங்களில் பரந்து விரிந்து காணப்படுகின்றன.

Continue reading “பவளப் பாறைகள் – கடலின் மழைக்காடுகள்”

சம்பல் ஆறு – சாபம் வரமானது எப்படி?

சம்பல் ஆறு
சம்பல் ஆறு சாபம் பெற்ற நதியாகத்தான் இன்றளவும் மக்களால் கருதப்படுகிறது. ஆனால் அதனுடைய சாபமே இன்றைக்கு இந்தியாவின் தூய நதி என்ற பெரிய வரத்தினை அதற்கு அளித்துள்ளது.

சம்பல் நதியின் சாபம் எவ்வாறு வரமானது என்பதை பற்றியே இக்கட்டுரை.

இந்தியாவில் பொதுவாக நதிகள் என்றும் மக்களால் கொண்டாடப்படுகின்றன. காரணம் நாகரிகங்கள் ஆறுகளின் கரைகளில் தோன்றி வளர்ந்ததே ஆகும்.

மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு முக்கிய காரணமாக ஆறு விளங்கியதால் மக்கள் அதனைப் புனிதமாகவும் கடவுளாகவும் வழிபட்டனர். 
Continue reading “சம்பல் ஆறு – சாபம் வரமானது எப்படி?”

யானை என்னும் சூழல் பொறியாளர்

யானை என்னும் சூழல் பொறியாளர்

யானை என்னும் சூழல் பொறியாளர் பற்றி எல்லோரும் அவசியமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இவ்வுலகில் ஒரு செல் உயிரினமான அமீபா முதல் பெரிய உயிரினமான நீலத்திமிங்கலம் வரை எல்லா உயிரிகளும், தங்களின் வாழிடச்சூழலில் தனித்துவமான பங்களிப்பை தருவதோடு, உயிர்வாழ மற்ற உயிரினங்களைச் சார்ந்தே இருக்கின்றன.

Continue reading “யானை என்னும் சூழல் பொறியாளர்”