இஞ்சி – மருத்துவ பயன்கள்

இஞ்சி

இஞ்சி பசியைத் தூண்டும், உமிழ்நீரைப் பெருக்கும். உடலுக்கு வெப்பத்தை அளித்து குடலிலுள்ள வாயுவை நீக்கும். காசம், கபம், பித்தம், வாதசுரம் ஆகியவற்றையும் போக்கும். Continue reading “இஞ்சி – மருத்துவ பயன்கள்”

நலம் தரும் வழிகள்

Education Help

கல்விக்கு உதவி செய்பவனும், ஏழைப் பெண்களுக்கு திருமணத்திற்கு உதவுபவனும், அனாதை பிரேதத்தை அடக்கம் செய்பவனும் அஸ்வமேத யாக பலனை அடைகிறான். Continue reading “நலம் தரும் வழிகள்”