வால்நட் அறிவுத்திறனின் குறியீடு

வால்நட்

மனித மூளையைப் போன்ற உணவுப் பொருளைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா?. அதுவே வால்நட் என்னும் கொட்டை ஆகும்.

வால்நட் என்பது ஜுக்லான்ஸ் ரெஜியா என்னும் மரத்திலிருந்து கிடைக்கும் உண்ணக்கூடிய விதைகள் ஆகும்.

இது வட்ட வடிவமாக ஒற்றை விதையினைக் கொண்டுள்ளது. இது கடினமான ஓட்டினுள் வைக்கப்பட்டு உள்ளது. Continue reading “வால்நட் அறிவுத்திறனின் குறியீடு”

புளி – இந்தியப் பேரீச்சை

புளி

புளி இந்தியர்களின் உணவில் அன்றாடம் சேர்க்கப்படும் முக்கியப் பொருள். இது மருந்தாகவும், மசாலாப் பொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Continue reading “புளி – இந்தியப் பேரீச்சை”

அதிசய திரவம் தேங்காய் பால்

தேங்காய் பால்

தேங்காய் பால் தேங்காயிலிருந்து எடுக்கப்படும் அதிசய திரவம் என்பது முற்றிலும் உண்மையே. ஏனெனில் இது உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை அதிகளவு கொண்டுள்ளது. தேங்காய் பால் எடுக்க முற்றிய தேங்காயே சிறந்தது. Continue reading “அதிசய திரவம் தேங்காய் பால்”

குளுகுளு கொடை ஆரஞ்சு

கொடை ஆரஞ்சு

கொடை ஆரஞ்சு சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவராலும் மிகவும் விரும்பப்படும் பழம் ஆகும். இதனுடைய இனிப்பு சுவையுடன் கூடிய சாறும், அடர்ந்த ஆரஞ்சு நிறமுமே இதற்கு காரணமாகும். Continue reading “குளுகுளு கொடை ஆரஞ்சு”

இயற்கை விளையாட்டு பானம் இளநீர்

இளநீர்

சுள்ளென்று வெளுத்து வாங்கும் கோடை வெயிலுக்கு இயற்கையின் இதமான பானம் இளநீர் என்றால் யாராவது மறுத்துக் கூறமுடியுமா?. இல்லை என்பதே பதிலாகும்.

இளநீரில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களுக்காக கோடைக்காலத்தில் மட்டுமல்ல எப்போதும் இளநீரினை குடிக்கலாம். Continue reading “இயற்கை விளையாட்டு பானம் இளநீர்”